Informacje o kancelarii


Kancelaria Komornika Sądowego
przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze

tel: 68 326 83 19
fax: 68 322 19 05

65-950 Zielona Góra,
ul. Boh. Westerplatte 11 pokój 816
e-mail:rewir4@rewir4.zgora.pl
http://www.rewir4.zgora.pl

Nr rachunku bankowego:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank
Polski SA I Oddział Centrum
w Zielonej Górze
70 10205402 0000 0902 0113 0640

KOMORNIK
mgr Tomasz Gauza

ASESOR
mgr Beata Gasztyk


 

Lokalizacja kancelarii.
Godziny urzędowania kancelarii:
poniedziałek 700 - 1600

od wtorku do piątku 700 - 1500

Drukuj

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Tomasz Gauza